VISIONER

Visioner

Stilhedens og glædens hus

Vi ønsker for Aalborg IMU at der skal komme vækst. Som kristne er vi sat her på jorden til at dele evangeliet, dette gælder også for os som IMU i Aalborg. IMU skal være et lys hvorfra der udgår livs- og Jesusglæde. Vi vil fokusere på at skabe en kultur hvor der er frimodighed til at tage andre (ikke kristne venner) med til IMU. Dette medfører at vi som IMU skal tænke over at der også er plads til at medbringe venner, og at “standard” IMU aftner ikke bliver for indforståede.

Vi ønsker at der, i IMU programmet, er en rød tråd, som vil hjælpe til at fokusere og sætte skarpere på enkelte emner.

Home, sweet home

Vi vil skabe en tryg social base, hvor alle kan slappe af, og føler sig velkomne. Man kommer ikke i Aalborg IMU, man ER Aalborg IMU. IMU skal være et hjem, vi er, gennem Jesus, en familie, og dette skal komme til udtryk igennem næstekærlighed og at vi som IMU har omsorg for hinanden. Vi vil fokusere på at undgå kliker til IMU, dette vil vi gøre ved at arbejde med at skabe en kultur hvor vi, på tværs af aldersgrupper, vil dele tro og liv med hinanden. For på denne måde at skabe bånd på kryds og tværs i IMU’en.